Mae'r wefan hon yn defnyddio 'cookies'. Gan ddefnyddio'r wefan rydych chi'n cydsynio i hyn. Darganfod pam ein bod yn defnyddio 'cookies'. Derbyn
Welsh Libraries Logo

Llythrennedd Gwybodaeth

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Cynhadledd Terfynu, Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru


Dydd Iau 26 Mawrth 2015, Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam LL11 2AW


Os hoffech ddod i’r achlysur, atebwch drwy e-bost os gwelwch yn dda i wilp@gllm.ac.uk erbyn Dydd Llun 23 Chwefror.  Croeso i bawb!

Croeso i Brosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Nod y prosiect yw hyrwyddo dealltwriaeth a datblygu llythrennedd gwybodaeth mewn addysg, y gweithle, a'r gymuned ehangach yng Nghymru.

Mae diweddariad o'r prosiect diweddaraf, crynodeb o gyfnod 2, ar gael yma.

Yn bwysicaf oll, rydym yn dymuno cynrychioli ac yn adlewyrchu barn gweithwyr proffesiynol llythrennedd gwybodaeth ar draws Cymru. Mae manylion cyswllt llawn hefyd ar gael ar y wefan hon ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Datganiad Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru