Mae'r wefan hon yn defnyddio 'cookies'. Gan ddefnyddio'r wefan rydych chi'n cydsynio i hyn. Darganfod pam ein bod yn defnyddio 'cookies'. Derbyn
Welsh Libraries Logo

Dogfennau a Dolennau Defnyddiol

Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Dogfennau a Dolenni Defnyddiol

Os ydych yn chwilio am y newyddion diweddaraf, cyngor defnyddiol ac enghreifftiau o arfer da, bwrwch olwg ar yr adnoddau isod. Mae'r adran hon yn cael ei ddiweddaru'n gyson gyda dolenni newydd a dogfennau o ddiddordeb. Os hoffech awgrymu adnodd, cysylltwch â welshinformationliteracy@cardiff.ac.uk gyda'r manylion.

Dogfennau Prosiect

Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer Cymru

Fframwaith_Llythrennedd_Gwybodaeth_i_Gymru.pdf

Mae'r ddogfen hon yw darparu gwasanaeth cyson a chydgysylltiedig tuag at llythrennedd gwybodaeth ar draws pob sector yng Nghymru

Eiriolaeth Llythrennedd Gwybodaeth

Info_literacy_postcard_welsh.pdf

Gall hyn gael ei hargraffu a'i defnyddio fel poster lliwgar neu fel cerdyn post ochr ddwbl i hyrwyddo llythrennedd gwybodaeth yn eich leol, ysgol llyfrgell neu yn y gweithle.

Info_lit_welsh__back_.pdf

Adroddiad Arfer Presennol

Adroddiad_Arfer_Presennol1.pdf

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys dadansoddiad o llythrennedd gwybodaeth mewn cyd-destun byd-eang, dadansoddiad o sut y llythrennedd gwybodaeth yn ymwneud â gyrwyr ar hyn o bryd yng Nghymru, tystiolaeth astudiaeth achos ac Argymhellion ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Cynhwysiant Digidol

Digital_Inclusion_Response.pdf

Mae'r ddogfen hon oedd y cytunwyd gan y Wybodaeth Cymru Prosiect Llythrennedd. Mae'n ymateb i Llywodraeth Cynulliad Cymru ymgynghoriad Digidol Fframwaith Cynhwysiad.